Bestuur

De bestuursleden stellen zich voor:

Mijn naam is Kevin Baars (1990) en sinds 2017 woon ik samen met mijn vriendin in Vleuten. Hiervoor woonden wij in Amsterdam, maar omdat wij wilden dat zij thuis ging dialyseren zijn wij verhuisd. Sinds mijn geboorte heb ik chronische nierinsufficiëntie, wat er in 2008 toe leidde dat ik getransplanteerd moest worden.
Naast mijn vrijwilligerswerk voor de regionale nierpatiëntenvereniging Midden Nederland, werk ik fulltime in de financiële sector. Daarnaast sport ik regelmatig en houd ik van wandelen en lezen.
Na mijn transplantatie vond ik dat ik fit genoeg was om activiteiten voor andere nierpatiënten te organiseren. Ook wilde ik graag iets betekenen voor andere nierpatiënten. Met veel plezier heb ik voor de landelijke nierpatiëntenvereniging (NVN) activiteiten georganiseerd voor jong volwassenen. Nu heb ik de overstap gemaakt naar de regionale vereniging, waar ik vanaf het begin bij betrokken ben. Ik vind het leuk om iets op te bouwen en ik ben dan ook benieuwd hoe succesvol we deze vereniging kunnen maken.

Mijn naam is Inez de Jong (1961), en woon in het centrum van Utrecht. Ik heb erfelijke cystenieren, en onderga sinds 2016 hemodialyse. Sinds 2017 nachtdialyse in een centrum. Dit laatste bevalt heel goed, en intussen sta ik op de wachtlijst voor een donornier. Ik heb decors gemaakt voor tv, en daarna 15 jaar in de kinderopvang gewerkt. Omdat ik zelf een regionale nierpatiëntenvereniging miste, ben ik heel blij om wat te betekenen voor nierpatiënten in de regio Utrecht. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten.

Ronald de Koff (1960), woonachtig in Houten, drie kinderen. In 2007 diagnose chronische nierinsufficiëntie. Uiteindelijk 6 maanden gedialyseerd en in 2015 een nier ontvangen van mijn vrouw. Werkzame leven bij KPN in verschillende functies waaronder service level manager. Door oogproblemen is hij arbeidsongeschikt geworden.
Omdat zijn donor zoveel doet voor de NVN en Ronald tijd genoeg heeft, wil hij zich ook graag inzetten voor nierpatiënten en hun naasten in de regio Utrecht.

Mijn naam is Agnes Nijkamp en woon in Maarssen. Ik ben getrouwd en heb 2 volwassene kinderen. Mijn hobby is koken. Ik ben een nierpatiënt in de predialyse fase. Sinds kort ben ik vrijwilliger van de werkgroep die zich bezig houdt met het oprichten van de regionale nierpatiëntenvereniging Midden Nederland, ik hoop dat de vereniging leuke activiteiten kan organiseren voor de nierpatiënten in de provincie Utrecht.

Ik ben Frank Spit (1963), getrouwd en heb 2 kinderen, waarvan er nog een thuis woont. Ik woon in IJsselstein en heb milieukunde aan de Hogeschool Utrecht gestudeerd.
Op 25 maart 2019 ben ik getransplanteerd en mijn donornier is afkomstig van een vriendin. De donornier doet het erg goed en ben bezig met opbouw van conditie en een nieuw leven na transplantatie. Mijn nierfunctie is vanaf 2014 geleidelijk van 20 procent naar circa 13 gegaan tot aan de transplantatie. Ik heb niet hoeven te dialyseren. Mijn nierfunctiestoornis is opgetreden in mijn eerste levensjaren en is waarschijnlijk het gevolg van reflux, waarbij urine is teruggestroomd naar de nieren.
Na mijn transplantatie heb Ik weer tijd én energie om mij ergens voor in te zetten. Ik denk dat ik zinvol kan bijdragen aan de vormgeving van de RNV-MN, gezien mijn ervaringen als nierpatiënt, mijn werkervaring binnen het openbaar bestuur en de ondernemingsraad.