Verslag oprichtingsvergadering

Datum: 14 december 2019,
Locatie: Utrecht, Terwijde, Café- restaurant Dengh,
Gebeurtenis: Oprichtingsvergadering Regionale Nierpatiënten Vereniging
Midden-Nederland. (RNV-MN).
Aanwezige potentiële bestuursleden: Inez de Jong, Kevin Baars, Ronald de Koff,
Agnes Nijkamp, Harry Peeters, Bart van Oort.

Verloop van de dag:

11.45 uur: Inloop met koffie en thee,
12.15 uur: Welkom en toelichting op het programma door Harry,
12.20 uur: Oprichting van de vereniging (door Kevin en Ronald)
– Doelen en ontstaan vereniging, activiteiten,
– Wijze van contact en communicatie (Bart).
Er wordt nu een website gemaakt.
Is nu nog niet in de lucht. Er komen ook nieuwsbrieven.
– Concept statuten (Harry)
Er kwam een vraag uit het publiek over hoe lang dit bestuur aanblijft.
Het antwoord hierop is terug te vinden in de statuten.
– Het potentiële bestuur stelt zich voor.
– Instemming met oprichting RNV-MN. (Harry)
De aanwezigen werd gevraagd om in te stemmen met het oprichten
van de vereniging. Tevens werd er gevraagd om in te stemmen met
de benoeming van de in deze vergadering voorgestelde kandidaat-
bestuursleden.

Er waren 23 aanwezigen waarvan 6 potentiële bestuursleden.
Er waren 16 stemmen voor en 1 onthouding.
Opmerking: De potentiële bestuursleden hebben niet gestemd.

12.45 uur: High Tea
Aanwezigen vonden het gezellig, de locatie was mooi en de High
Tea beviel goed. Er werden o.a. tips uitgewisseld over zoutloze
kruiden en ervaringen met nierziekten werden gedeeld.
Verder werd gesproken over wat voor activiteiten er
komend jaar door de vereniging worden georganiseerd ( O.a.
Boottocht en dag over voeding en beweging op 9 mei 2020 in
Houten.)

15.00 uur: Napraten tot 16 uur.